SAVAMA engineering, s.r.o.


 Naša spoločnosť sa v minulosti sústreďovala hlavne na oblasť stavby jednoúčelových strojov a  na navrhovanie a výrobu foriem a nástrojov pre výrobky z technickej gumy. Podstatná časť bola realizovaná pre výrobnú spoločnosť SAVAMA-TG, spol. s r.o., ktorá finálne vyrábala produkty pre automobilový priemysel ( gumené autorohože, prechodky a tesnenia), ale aj produkty pre stavebný a drevospracujúci priemysel.

Poskytujeme aj služby v oblasti  prípravy a realizácie rôznych projektov pre oblasť strojárenskej výroby. Zabezpečujeme návrhy, výkresovú dokumentáciu, výrobné a technologické postupy pre dané produkty.

 Nemalé skúsenosti máme s projektovaním a výrobou kontajnerov, paliet a prepravníkov na sypké aj kvapalné média typu IBC.

 V posledných dvoch rokoch rozvíjame aktivity v oblastiach investíčnej výstavby. Realizovali sme prototyp špeciálneho poľnohospodárskeho jednoúčelového zariadenie na plnenie zmensí.