SAVAMA synergy, s.r.o.


Spoločnosť SAVAMA synergy, s r.o. sa v tomto období zameriava na poskytovanie služieb v oblasti :

     - reklamná a propagačná činnosť
     - automatizované spracovanie údajov
     - organizovanie školení a kurzov    
     - príprava a stavba technologických celkov