KONTAKT


SAVAMA engineering, spol. s r.o.
    Strečnianska 1,
    851 05 Bratislava 5

   Email: savama.engineering@savama.sk
 

Korešpondenčná adresa:
    Starohájska 35, 851 03
    Bratislava 5
    Email: s.sabados@savama.sk
    Mobil: +421903700672, Fax: +421232201213, 02/32201213

IČO: 35702621  DIČ: 2020209444  IČ DPH: SK2020209444

Zapísaná na OR OS BA I, oddiel : Sro, vložka č. 12118/B

SAVAMA commerce, spol.s.r.o
    Starohájska 35, 851 03
    Bratislava 5
    Email: savama.commerce@savama.sk
    Mobil: +421917635472      

IČO: 35720964  DIČ: 2020250474  IČ DPH: SK2020250474 

Zapísaná na OR OS BA I, oddiel : Sro, vložka č. 14945/B

SAVAMA synergy, spol.s.r.o
    Starohájska 35, 851 03
    Bratislava 5
    Email: savama.synergy@savama.sk

    Mobil: +421903105701      

IČO: 31687466 DIČ: 2020515948 

Zapísaná na OR OS BA I, oddiel : Sro, vložka č. 34711/B