SAVAMA commerce, s.r.o.


Spoločnosť SAVAMA commerce, spol. s r.o. je zameraná na poskytovanie služieb v oblasti  cestovného ruchu, hotelových služieb a poradenstva. 

V tomto roku 2015 rozširujeme predmet činosti o remeselné živnosti a pripravujeme zmenu zamerania na strojárenskú výrobu.