synergy

SAVAMA synergy, s.r.o.

Venujeme sa technológiam, marketingu a obchod.  Tiež dodávateľsko-odberateľskými vzťahmi pri zabezpečovaní projektov v rámci skupiny SAVAMA group SK.

Ďalej subdodávateľskej obchodnej činnosti v oblasti strojov a zariadení, CNC výroba dielov, ND a materiálov.

Koordinuje aktivity skupiny pri realizácii projektov opráv, rekonštrukcii a modernizácii objektov ako sú strechy, fasády a dodávok kovových stavebných prvkov.

Ďalšie činnosti:

  • reklamná a propagačná činnosť,
  • marketing a akvizície,
  • technická príprava, normovanie a postupy,
  • príprava technologických celkov.

Špeciálne stroje a technológie