synergy

SAVAMA synergy, s.r.o.

Specializujeme se na technologie, marketing a obchod. Zaměřujeme se také na vztahy mezi zákazníky a dodavateli při plnění projektů realizovaných v rámci SAVAMA group SK.

Kromě toho přebíráme subdodavatelské obchodní operace v oblasti strojů a zařízení, jako je CNC výroba dílů, náhradních dílů a materiálů.

Synergie SAVAMA koordinuje přístupy skupiny při dodávkách kovových konstrukčních prvků, jakož i při dokončování oprav, projekty rekonstrukcí a modernizací staveb jako jsou střechy a fasády.

Další aktivity:

  • Propagační a reklamní činnost,
  • Marketing a akvizice,
  • Technická příprava, normalizace a postupy,
  • Příprava technologických systémů.

Speciální stroje a technologie