commerce

SAVAMA commerce, s.r.o.

Spoločnosť SAVAMA commerce, spol. s r.o. sa zaoberá výrobou strojov a zariadení, navrhovaním jednoúčelových strojov ( JUS ) a výrobou ich prototypov. Realizáciu projektov zabezpečuje spoločne v rámci skupiny SAVAMA group SK.

Projekty sú zamerané na prepravu a skladovanie krmovín, dopravné  a obslužné zariadenia.

Pripravujeme vlastnú prototypovú dielňu pre realizáciu projektov navrhovaných v rámci programu inovácii a modernizácii  už exitujúcich JUS a zariadení.

Podieľame sa na ďalších inovatívnych  technických riešeniach pri výrobe nových strojov a zariadení. Zabezpečujeme opakovanú kusovú a malosériovú výrobu týchto produktov.

Pri realizácii našich projektov kooperujeme s viacerými slovenskými firmami.

vývoj a výroba jednoúčelový strojov a zariadení

Pojazd s elektromotormi a navíjacím valcom s navíjaním špeciálne vyrobenej zakrývacej záťažovej plachty, pre uskladnenie krmovín v betónovom U-žľabe a možnosťou násobenia dĺžky betónových segmentov.