projekty

Betónový U – žľab
Pojazd s navíjaním
Reťazový prevod
Prevodovka P-15
„Vakovanie“ – plnenie krmovín priamo z návesu pomocou adaptéra ADAP SAV P-15

Architektúra – design – interiér

3D modelovanie v Solid Edge