savamagroup

engineering
inžinierska činnosť

commerce
vývoj a výroba strojov

synergy
kooperácie a obchod

vývoj a výroba strojov, výroba jednoúčelových strojov na skladovanie krmovín
vaše myšlienky pretavíme do 3D modelu a pripravíme dokumentáciu pre výrobu prototypu
vyrábame jednoúčelové stroje ( JUS )
navrhneme modernizáciu Vášho strojného zariadenia
výroba dielov pre stroje a zariadenia CNC technológiou
zabezpečíme opravu a rekonštrukciu Vašich objektov a zariadení
realizujeme rôzne konštrukčné prvky v stavebníctve
stavebné zámočníctvo – zvárané konštrukcie, posuvné brány, oplotenie, zábradlia atď.